انتشار ویرایش 2020 گزارش استنادی مجلات (JCR)
انتشار ویرایش 2020 گزارش استنادی مجلات (JCR)
ویرایش 2020 گزارش استنادی مجلات (JCR) مجموعه Web of Science از سوی موسسه Clarivate Analatic منتشر شد. در این ویرایش جدیدترین مقادیر ضریب تاثیر مجلات بر پایه استنادات ۲۰۱9 محاسبه شده است. بالاترین ضریب تاثیر مربوط به مجله CA-A Cancer journal for...
انتشار ویرایش 2019 گزارش استنادی مجلات
انتشار ویرایش 2019 گزارش استنادی مجلات
ویرایش 2019 گزارش استنادی مجلات (JCR) مجموعه Web of Science از سوی موسسه Clarivate Analatic منتشر شد. در این ویرایش جدیدترین مقادیر ضریب تاثیر مجلات بر پایه استنادات 2018 محاسبه شده است. بالاترین ضریب تاثیر مربوط به مجله ی CA-Cancer journal for...
شبکه نویسندگان همکار در سامانه علم سنجی
شبکه نویسندگان همکار در سامانه علم سنجی
به اطلاع می رساند در توسعه اخیر سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، شبکه نویسندگان همکار به صفحات افراد در سامانه افزوده شده است. با کمک این امکان که در انتهای صفحه پروفایل هر فرد در سامانه علم سنجی قرارگرفته است می توان بررسی کرد، هرکدام...
پژوهشگران یک درصد پر استناد علوم پزشکی
پژوهشگران یک درصد پر استناد علوم پزشکی
یازده نفر به فهرست پژوهشگران پُراستناد کشور در علوم پزشکی افزوده شد. در تازه‌ترین نتایج نظام رتبه بندی ESI یا Essential Science Indicators که مبتنی براستنادات دریافتی مقالات منتشرشده در مجلات منتخب بانک اطلاعاتی ISI Web of Science در ده سال گذشته،...
نمایش 5 - 8 از 16 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 4