پژوهشگران یک درصد پر استناد علوم پزشکی

پژوهشگران یک درصد پر استناد علوم پزشکی

پژوهشگران یک درصد پر استناد علوم پزشکی

یازده نفر به فهرست پژوهشگران پُراستناد کشور در علوم پزشکی افزوده شد.

 

در تازه‌ترین نتایج نظام رتبه بندی ESI یا Essential Science Indicators که مبتنی براستنادات دریافتی مقالات منتشرشده در مجلات منتخب بانک اطلاعاتی ISI Web of Science در ده سال گذشته، محاسبه و منتشر می‌شود، یازده نفر از همکاران هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در فهرست پژوهشگران پُراستناد قرار گرفتند.

سرکار خانم‌ها دکتر اکرم پورشمس، آفرین رحیمی موقر و شراره اسکندریه و آقایان دکتر  فرزاد حدائق، بهزاد برادران، سید محمد تقدیسی حیدریان، مهرداد روغنی، رضا شیرکوهی، محمد اصغری جعفرآبادی، منصور شمسی پور و مرتضی شمسی زاده از دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، مشهد، تبریز،‌ همدان و شاهد همکارانی هستند که در نسخه March 2020 نظام رتبه‌بندی ESI به جمع پژوهشگران %1 پُراستناد دنیا پیوسته‌اند.

بدین ترتیب فهرست پژوهشگران %1 پُراستناد دنیا در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به 87 نفر افزایش یافت.

فهرست کامل این همکاران را در آدرس زیر قابل مشاهده است:

http://isid.research.ac.ir/esi