هشتمین همایش رؤسا و کارشناسان ادارات علم ­سنجی دانشگاه­ های علوم پزشکی کشور

هشتمین همایش رؤسا و کارشناسان ادارات علم ­سنجی دانشگاه­ های علوم پزشکی کشور

هشتمین همایش رؤسا و کارشناسان ادارات علم ­سنجی دانشگاه­ های علوم پزشکی کشور
هشتمین همایش رؤسا و کارشناسان ادارات علم ­سنجی دانشگاه­ های علوم پزشکی کشور برگزار شد.
 

هشتمین همایش رؤسا و کارشناسان ادارات علم­سنجی دانشگاه ­های علوم پزشکی کشور روز دوشنبه 17 دی­ماه  1397 با حضور قائم مقام محترم معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سخنرانی جناب آقای دکتر کبیری رئیس محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح گردید.

در این همایش یک روزه رؤسا و کارشناسان ادارات علم­سنجی دانشگاه­های علوم پزشکی کشور ضمن آشنایی با شاخص­ها و خصوصیات جدید سامانه علم­سنجی با تازه­های علم سنجی در جهان آشنا شدند. تشریح وظایف ادارات علم­سنجی در خصوص توسعه سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی و سامانه مجلات نامعتبر و شیوه پایش برنامه عملیاتی در سال 1397 در حوزه علم­سنجی و مستندات لازم از دیگر موارد مطرح در این همایش بود.

هشتمین همایش رؤسا و کارشناسان ادارات علم ­سنجی دانشگاه­ های علوم پزشکی کشور با مراسم تقدیر از کارشناسان علم­سنجی نمونه دانشگاه­های علوم پزشکی کشور خاتمه یافت.

منبع: http://hbi.ir/forms/newsdetails.aspx?Id=11739&hbsId=0&category=2&templateid=2