نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس وبومتریکس در ژانویه 2020

نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس وبومتریکس در ژانویه 2020

نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس وبومتریکس در ژانویه 2020

نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشورف بر اساس ویرایش ماه ژانویه 2020 نظام رتبه بندی جهانی Webometrics منتشر شد. این نظام به ارزیابی حضور پژوهشی و آموزشی دانشگاه ها در وب از طریق وب سایت های دانشگاهی آنان می پردازد. بر این اساس وب سایت دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بر اساس ۴ شاخص تعداد صفحات وب دانشگاه در گوگل (شاخص Presence) با وزن ۵%، تعداد ارجاع یا لینک های برقرار شده از سایر سایت ها به سایت دانشگاه (شاخص Visibility) با وزن ۵۰%، تعداد استنادات ده نویسنده پر استناد دانشگاه در Google Scholar Citations (شاخص Openness) با وزن ۱۰% و تعداد مقالات کیفی دانشگاه قرار گرفته در بین ۱۰% مقالات پراستناد موضوع مربوطه در سایت Scimago (شاخص Excellence) با وزن ۳۵% ارزیابی و رتبه بندی می شوند. دسترسی به این نظام رتبه بندی از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

http://www.webometrics.info/en

 نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس ویرایش ژانویه 2020