سامانه منبع یاب

سامانه منبع یاب

سامانه منبع یاب: دسترسی به 80 هزار عنوان مجله و کتاب
سامانه منبع یاب

سامانه منبع یاب، ابزار جستجو و دسترسی به اطلاعات بیش از 80 هزار عنوان مجله، کتاب و راهنمای علوم پزشکی است. در این سامانه می توانید به مجلات و کتاب های رشته خود دسترسی پیدا کنید، مجله مناسب برای انتشار مقالات خود را پیدا کنید و شاخص های علم سنجی مجلات را بررسی کنید.

http://rsf.research.ac.ir/

منبع: http://www.inlm.ir/