همایش های علم سنجی برگزار شده در سال 97

ردیف نام کارگاه تاریخ برگزاری  محل برگزاری مدت کارگاه گروه هدف مدرسین
1 هشتمین همایش روسای ادارات و کارشناسان علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور 97/10/17 کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران 8 ساعت روسا و کارشناسان علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی

جناب آقای دکتر کبیری، سرکار خانم دکتر فضلی، سرکار خانم احمدی