نظام رتبه بندی وبومتریکس

نظام رتبه بندی جهانی Webometrics به ارزیابی حضور پژوهشی و آموزشی دانشگاه ها در وب از طریق وب سایت های دانشگاهی آنان می پردازد. بر این اساس وب سایت دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بر اساس ۴ شاخص تعداد صفحات وب دانشگاه در گوگل (شاخص Presence) با وزن ۵%، تعداد ارجاع یا لینک های برقرار شده از سایر سایت ها به سایت دانشگاه (شاخص Visibility) با وزن ۵۰%، تعداد استنادات ۱۱۰ نویسنده پُراستناد دانشگاه در  Scholar Google (شاخص  Transparency ) با وزن ۱۰ % و تعداد مقالات کیفی دانشگاه قرارگرفته در بین ۱۰ % مقالات پُراستناد موضوع مربوطه (شاخص  Excellence)  با وزن ۳۵ % ارزیابی و رتبه بندی می شوند. دسترسی به این نظام رتبه بندی از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

http://www.webometrics.info/en

رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی وبومتریکس