نظام رتبه بندی وبومتریکس

نظام رتبه بندی جهانی Webometrics به ارزیابی حضور پژوهشی و آموزشی دانشگاه ها در وب از طریق وب سایت های دانشگاهی آنان می پردازد. بر این اساس وب سایت دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بر اساس 4 شاخص تعداد صفحات وب دانشگاه در گوگل (شاخص Presence) با وزن 5%، تعداد ارجاع یا لینک های برقرار شده از سایر سایت ها به سایت دانشگاه (شاخص Visibility) با وزن 50%، تعداد استنادات ده نویسنده پر استناد دانشگاه در Google Scholar Citations (شاخص Openness) با وزن 10% و تعداد مقالات کیفی دانشگاه قرار گرفته در بین 10% مقالات پراستناد موضوع مربوطه در سایت Scimago (شاخص Excellence) با وزن 35% ارزیابی و رتبه بندی می شوند.

http://www.webometrics.info/en

رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی وبومتریکس