نظام رتبه بندی وبومتریکس

نظام رتبه بندی جهانی Webometrics به ارزیابی حضور پژوهشی و آموزشی دانشگاه ها در وب از طریق وب سایت های دانشگاهی آنان می پردازد. بر این اساس وب سایت دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بر اساس ۳ شاخص تعداد ارجاع یا لینک های برقرار شده از سایر سایت ها به سایت دانشگاه (شاخص (Visibility با وزن ۵۰%، تعداد استنادات ۲۱۰ نویسنده پُراستناد دانشگاه در       Scholar Google (شاخص  Transparency/Openness ) با وزن ۱۰ % و تعداد مقالات کیفی دانشگاه قرارگرفته در بین ۱۰ % مقالات پُراستناد موضوع مربوطه در سایت SCImago (شاخص  (Excellence/ Scholar  با وزن ۴۰ % ارزیابی و رتبه بندی می شوند. دسترسی به این نظام رتبه بندی از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

http://www.webometrics.info/en