انتشار ویرایش 2019 گزارش استنادی مجلات
انتشار ویرایش 2019 گزارش استنادی مجلات
ویرایش 2019 گزارش استنادی مجلات (JCR) مجموعه Web of Science از سوی موسسه Clarivate Analatic منتشر شد. در این ویرایش جدیدترین مقادیر ضریب تاثیر مجلات بر پایه استنادات 2018 محاسبه شده است .  بالاترین ضریب تاثیر    مربوط به مجله...
برگزاری کارگاه علم سنجی
برگزاری کارگاه علم سنجی
کارگاه مقدماتی علم سنجی در تاریخ 1397/09/25 ویژه اعضای محترم هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی خمین برگزار شد. این کارگاه توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده و با تدریس سرکار خانم زهرا کریمی آذر به مدت 2 ساعت در محل سالن کنفرانس معاونت آموزش...
citescore 2018
citescore 2018
اسکوپوس citescore 2018 را منتشر کرد.  سنجه‌های CiteScore  تاثیر استنادی نشریات را در دوره سه ساله ارزیابی می‌کند هم اکنون CiteScore 2018 برای بیش از 23830 عنوان از طریق لینک زیر در دسترس می‌باشد: ...
نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)
نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)
نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا) به آدرس  http://research.ac.ir/ شامل 12 سامانه اطلاعات علمی و پژوهشی به شرح ذیل است:    عنوان سامانه آدرس سامانه کتابخانه ملی پزشکی ایران ...
نمایش 1 - 4 از 6 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 2